Brandblusser

Categorie: Brandbeveiliging

brandblusserEen brandblusser kan gebruikt worden om kleine/beginnende brandjes te blussen.

Vereenvoudigd bestaat een brandblusser uit een cilinder welke gevuld is met een blusmiddel onder druk.

Er bestaan verschillende soorten brandblussers, welke op verschillende principes zijn gebasseerd:

  • Aerosol: neutraliseert de verbrandingsreactie.
  • CO2: afkoelen van de brandhaard. Temperatuur bij uitspuiten kan wel -80 graden C zijn.
  • Poeder: het ontnemen van zuurstof.
  • Schuim: het ontnemen van zuurstof en in mindere mate afkoelen van de brandhaard.
  • Water: groot koelend effect en onbeperkte aanvoer via de leiding.

De keuze van de brandblusser hangt af van de te blussen brand. Verschillende brandklassen kunnen onderscheiden worden, bijvoorbeeld: vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, metalen en vetten. Water kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn bij brandende vloeistoffen of apparatuur onder spanning.

Daarnaast zijn de eigenschappen van het blusmiddel zelf van belang in de keuze; poeder kan bijvoorbeeld veel meer nevenschade veroorzaken dan schuim.

Het is van belang je goed te laten informeren over het te gebruiken blusmiddel.

Neem tot slot nooit onnodige risico’s. Een brand kan zich zeer snel verspreiden; het banaderen van rook en vuur is in potentie levensgevaarlijk.

Deze tip delen?Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn